Autonome Autister

Lad os hjælpe jer til en bedre balance.

Line Rostrup Henningsen


Antropolog, forfatter, autist og mor til to autistiske børn.


Spidskompetence: Børn og skolemiljø.


Book mig til at tage et kig på eleven i klassen og få min vurdering af, hvordan det kan gøres bedre for alle. Mindre stress og bedre trivsel for både elev og lærer.


Skriv til line@novasark.dk


Performance 

lecture

Konsulentvirksomhed


Kreative løsninger for jeres trivsel 


Vi tror på, at vi alle har noget at give og at alle præsterer bedst, når vi ses, høres og vores behov imødekommes.


Ofte er det svært for autister og neurotypiske (som folk er flest) at kommunikere og forstå hinanden og når man enten er kørt fast eller har svært ved at komme igennem til hinanden, kan det være nødvendigt med hjælp i form af en erfaren tolk.


Vi er autistiske tolke, terapeuter og konsulenter med stor erfaring i at kommunikere på begge 'sprog' (autistisk og neurotypisk) og vi kan hjælpe jer med at forstå hinanden bedre og finde mere konstruktive fremgangsformer.


Vi kan undersøge og kortlægge  miljøet i enten hjem, skole eller på arbejdsplads og komme med kreative og enkle løsninger på problemer med trivsel og kommunikation, der kan gøre en verden til forskel.


Vi hjælper de enkelte til gavn for fællesskabet.


Vi er her for at hjælpe - Skriv til os og hør mere:


kontakt@novasark.dk


Autonome Autister

Novas Ark

Birgitte Marie Arnkjær


Psykoterapeut, bevægelses- og musikterapeut, skribent, autist og mor til to autistiske børn.


Spidskompetence: Voksne og arbejdspladsen.


Book mig til at tage et kig på jeres arbejdsmiljø og få min vurdering af, hvordan det kan gøres bedre. 


I har brug for autisterne til de originale løsninger og jeres medarbejder har måske brug for ting, han eller hun selv har svært ved at sætte ord på. 


Lad os sammen finde en løsning.


Skriv til kontakt@novasark.dkAutonome 

Autister

Hvis der er noget, vi kan, så er det at se detaljer og finde løsninger ingen andre havde tænkt på. Så er I løbet tør for idéer, er det på tide at tilkalde en autonom autist.

Birgitte Arnkjær

Autonome Autister


I et samfund udviklet gennem århundreder af mennesker med den samme neurologi (måden som hjernen er opbygget på) er vi med autisme handicappede. Vi er ikke syge eller forkerte, men simpelthen bare skabt med en anderledes hjerne og dermed en fundamentalt anderledes måde at processere verden på.


Derfor fungerer vi ikke optimalt i dette samfund og derfor har vi næsten alle brug for en eller anden form for hjælp eller i mindste fald rummelig særforståelse for at kunne leve og bidrage i og til samfundet på bedste vis.


Autisme er det navn, der er blevet givet til en tilstand hos et bredt spekter af mennesker med en anden neurologi end den typiske. Derfor er de fleste autister vidt forskellige. Fællestrækkene er, at vi på godt og ondt som regel bare er 'mere end' på nogle områder og 'mindre end' på andre. På hvilke områder vi så er 'mere' og 'mindre' varierer. Nogle er super dygtige til tal eller ord, men har rigtigt svært ved at forstå kropssprog og tale med andre mennesker. Andre trives i selskaber og har en højt udviklet forståelse for andre menneskers følelser og psykologi, men kan ikke forstå ord eller tal. Det, der adskiller disse to typer autister grundlæggende fra den neurotypiske hjernekonstruktion er, at den neurotypiskes hjernes aktivitet er afgrænset og afbalanceret i midten og den autistiskes er alle vegne og ingen steder.


Jeg har en hjerne, der fungerer bedst med visuelle opgaver og tankeformer og for mig giver dette billede god mening. Jeg forestiller mig hjernen som et kinaskakbræt og hjerneaktiviteten som glaskuglerne derpå. I den autistiske hjerne ligger alle kuglerne på brættet somme tider stablet op i den ene stjernespids og kan måske suse over i et par andre spidser, imens den neurotypiske hjernes kugler er jævnt fordelt omkring midten konstant. Sagt med andre ord, kuglerne i den autistiske hjerne fiser rundt i områder, hvor den neurotypiske hjernes aldrig kommer og kommer let ud af balance, imens den neurotypiske hjernes kugler befinder sig mere jævnt fordelt omkring midten. 
Hvis man vil blande intelligens ind i billedet, kan det gøres ved mængden af kugler, man har i sit spil. 

For autisme har ikke noget med intelligenskvotienten at gøre. Omend vi også tenderer større udsving her, således at der både er flere i den helt lave ende og i den helt høje ende i blandt den autistiske befolkning, end i den neurotypiske.


En autist stikker som regel noget ud og det kan ses med både det blotte øje og på scanningsbilleder af hjerneaktivitet. Her ses et billede af dr. Temple Grandins (professor i dyrevelfærd ved Colorado State University og autist) hjerne ved siden af en neurotypisk hjerne og en psykopatisk hjerne udsat for samme påvirkning. (Kilde 60 Minutes, BBC)


Liste over berømte, inspirerende autister


(I visse tilfælde formodede)


 • Albert Einstein – Scientist & Mathematician
 • Steve Jobs – Former CEO of Apple
 • James Joyce – Author of “Ulysses”
 • Nikola Tesla – Inventor
 • Elon Musk - entrepreneur 
 • Andy Warhol – Artist
 • Ludwig Wittgenstein – Philosopher
 • William Butler Yeats – Poet
 • Michelangelo – Sculptor, Painter, Architect, Poet
 • Wolfgang Amadeus Mozart – Classical Composer
 • Sir Isaac Newton – Mathematician, Astronomer, & Physicist
 • Stanley Kubrick – Film Director
 • Dan Aykroyd – Skuespiller
 • Hans Christian Andersen – Forfatter
 • Benjamin Banneker – African American almanac author, surveyor, naturalist, and farmer
 • Susan Boyle – Singer
 • Tim Burton – Movie Director
 • Lewis Carroll – Author of “Alice in Wonderland”
 • Henry Cavendish – Scientist
 • Charles Darwin – Naturalist, Geologist, and Biologist
 • Emily Dickinson – Poet
 • Paul Dirac – Physicist
 • Bobby Fischer – Chess Grandmaster
 • Bill Gates – Co-founder of the Microsoft Corporation
 • Temple Grandin – Animal Scientist
 • Daryl Hannah – Actress & Environmental Activist
 • Thomas Jefferson – Early American Politician/pres.
 • Alfred Kinsey – Sexologist & Biologist
 • Barbara McClintock – Scientist and Cytogeneticist
 • Satoshi Tajiri – Creator of Nintendo’s Pokémon


(Kilde: Applied Behaviour Analysis )Som man måske kan forestille sig ved at betragte disse billeder, bruger den autistiske hjerne mere energi på det meste end de fleste andre og derfor har vi også brug for mindre stressende omstændigheder i det daglige end de fleste andre. Hvordan disse omstændigheder så skal være, er et lige så individuelt spørgsmål, som der er autistiske mennesker. 


Derfor tilbyder vi supervision og vejledning af højt fungerende og verbalt stærke autister med bred erfaring og psykologisk orienterede uddannelser, da vi har de bedste forudsætninger for at kunne se, hvad der fungerer for den enkelte autist og resten af gruppen i skole- eller arbejdssammenhænge.


Hvorfor navnet Autonome Autister?


Fordi vi har brug for at tage vores navn og vores styrker tilbage. Mange af os har brug for at føle, at vi KUN er handicappede, når vi sættes i forhold til det neurotypiske samfund.


Vi har brug for at blive hørt og konsulteret, for kun vi selv har nøglen til, hvordan vi bedst kan bidrage til samfundet uden at gå i stykker.

Vi er ikke mindre end eller dårligere end alle andre. Vi er bare fundamentalt anderledes.


Det er min teori, at de fleste af os kan komme til at trives relativt stressfrit og produktivt i vores samfund, hvis vi så vidt muligt får lov at indrette og leve vores liv på egne præmisser, for det 'normale' og velfungerende har vide grænser, når vi taler om autister. Som autister har vi har brug for forståelse og respekt for vores anderledeshed og vi hos Autonome Autister vil gerne bidrage til at udbrede kendskabet til autisme og forståelsen for, at det autistiske mennesker kan være en gave til samfundet med sine originale idéer og produkter og derfor ikke må behandles som en belastning, men skal have den rette hjælp og støtte - i sær i grundskole og uddannelsessammenhæng.


Autist - take the power back og kræv dit eget liv. Du er ikke forkert, du er unik og skal lære at lytte til dig selv og vi andre skal lære at lytte til dig. Kun sådan kan vi møde hinanden på trods af forskelle - med nysgerrighed, kærlighed og accept. Lad dig ikke dømme eller begrænse, for du er perfekt, lige nøjagtigt som du er. 


Har du eller dit barn brug for hjælp eller rådgivning i forhold til skole, arbejdsplads eller livet som sådan, så skriv til os og få et tilbud.


Birgitte Arnkjær - kontakt@novasark.dk

Performance 

lecture

Autonome 

Autister