Performance lectures

Kunst som vidensformidlingVi bruger kunstneriske virkemidler i vores vidensformidling, fordi kunst kan noget særligt.


Kunst giver os en personlig, sanset erfaring, der kan ændre vores perspektiv og kan skabe forståelse på et helt andet niveau end ren intellektuel information.


Kunst giver os en mulighed for en oplevelse, som er langt mere personlig og følelsesmæssigt engagerende end almindelig vidensformidling. Gennem kunsten kan vi få nye perspektiver på og en dybere forståelse både af emner som er helt nye for os og dem vi allerede har stor viden om.


Novas Ark 2022


Autonome Autister sælges foreløbigt fortrinsvist til skoler, institutioner og virksomheder.Kontakt os for nærmere info.


kontakt@novasark.dk


Autonome Autister


2024


Performance lecturen Autonome Autister er et forrygende festfyrværkeri af fakta, fantasi og følelser med fuld smæk på alle sanser.


I forestillingen møder du autisten og antropologen, samt et væld af

gakkede karikaturer, der med ord, musik og absurditeter maler billeder fra et velfunderet psykologisk, antropologisk perspektiv på autisme.


Gennem sansestimulering og performative greb inviteres du ind i autistens verden og får mulighed for selv på egen krop at føle, hvordan det kan opleves at være autist.Uvidenhedens pris - børnene betaler


Denne performance lecture er udviklet som hjælp til indsigt for pårørende, fagpersoner og andet personale, der har med autistiske børn at gøre i hverdagen.


Der er behov for en større viden om autisme blandt personalet på vores skoler.


Ifølge menneskerettighederne, har børn med handicap ret til at blive undervist i et inkluderende undervisningsmiljø og ret til uddannelse på lige fod med andre børn.


Det er bare ikke virkeligheden for rigtigt mange autistiske børn.


Autisme Foreningens inklusionsundersøgelse fra 2023 viser, at 45% af alle autistiske børn mistrives så meget i skolen, at de har udviklet skolevægring og ikke kan komme afsted. 16% har ikke været i skole i over et år.


En fremtrædende årsag til skolevægring er utilstrækkelige specialpædagogiske forudsætninger hos medarbejderne i skoletilbud både på specialskoler og i special- og almenklasser i folkeskolen (Socialstyrelsen 2016).


Mange autistiske børn mistrives, fordi skolen ikke formår at skabe de rigtige rammer og give dem den rigtige støtte. De mistrives i så høj grad, at de udvikler alvorlige følgelidelser i form af bl.a. stress, angst og depression, ofte med vedvarende komorbiditet og funktionstab til følge, der også påvirker deres livskvalitet og begrænser deres evne til at deltage i samfundet som voksne.


Behovet for empatisk forståelse


Autisters hjerner er struktureret på en anden måde end neurotypiske  menneskers (= dem, der er flest af). Det betyder at neurotypisk personale ofte oplever situationer på en helt anderledes måde end de autistiske børn, som de arbejder med. Derfor kan det være svært at forstå børnenes oplevelser og reaktioner.


Forskning peger på at 80% af konflikter med autister opstår i samspillet med personalet (Andrew McDonnell 2010) – også selvom personalet har stor erfaring og de bedste intentioner. Netop derfor er det så vigtigt, at personalet på skoler får den nødvendige viden til at løfte opgaven.

Og det er svært, for autister er en meget heterogen gruppe med stor neurologisk diversitet, og der er ikke to børn med autisme, der er ens.

Det er derfor vigtigt, at den pædagogiske indsats tilpasses det enkelte barn. Netop derfor er det så svært, for de pædagogiske tilgange som virker for den ene, fungerer slet ikke for den anden og de generelle informationer, som man lærer på kurser om autisme, giver ikke den forståelse man har brug for.


Hvad gør man så, når man som lærer eller pædagog står overfor et barn, hvis tankegang og adfærd man ikke intuitivt forstår, fordi ens egen neurologi er helt anderledes?


Vi giver jer et dybere indblik i en stor og meget forskelligartet verden, en mulighed for at begynde at lære et sprog med tusind tunger.

Forestillingen skabes af Novas Ark under projektet Autism Insight Out


Iscenesættelse, koreograf og performer:Birgitte Arnkjær

Tekstforfatter og performer:Line Rostrup Henningsen

Lyd og visuelt design:Bjørn Dam Larsen

Indlæser:Tomas Rostrup Henningsen

Komponist:Birgitte Arnkjær og Line Rostrup Henningsen

Varighed: Den korte version: 60 min.
               Den fulde version: 120 min.

Booking:kontakt@novasark.dk


Novas Ark 2022

Autonome Autister på Hjørringskolen


2023